TẠI SAO THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CẦN CÓ TÍNH ĐỒNG BỘ ??