BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHO NGÀNH THỜI TRANG BAO GỒM NHỮNG GÌ ??