BÀI HỌC TỪ CÁCH TÁI ĐỊNH VỊ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA VP BANK