CÓ NÊN THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU KHI MỚI KHỞI NGHIỆP