CÓ NÊN TỰ THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU VÌ NGHĨ NÓ ‘DỄ” ??