LƯU Ý KHI THIẾT KẾ “DANH THIẾP” TRONG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU