Giá làm video quảng cáo tại MEBO có đắt hay không?