MUỐN CHI ÍT TIỀN HƠN CHO QUẢNG CÁO NÊN TẬP TRUNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BẰNG MỌI CÁCH