KHỞI NGHIỆP BÁN LẺ CÓ CẦN LÀM THƯƠNG HIỆU TRƯỚC ??