TẠI SAO PHẢI ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN TRƯỚC KHI THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ??