TẠI SAO THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU NGÀY CÀNG “ĐƠN GIẢN” ??