LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHO NGÀNH NÔNG SẢN