THIẾT  KẾ LOGO THƯƠNG  HIỆU NGÀN HƯƠNG – SỰ TINH TẾ ĐẾN TỪ NGHỆ THUẬT TỐI GIẢN