DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NHƯNG THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU PHẢI “TO”