Ý nghĩa bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp – Hiểu đúng và đủ